کانال تخصصی آموزش هولاهوپ

زیر نظر میلادرضایی، مرد حلقه ای جهان

شامل:
_آموزش های تصویری
_ویس های برنامه تمرینی
_مشاوره آنلاین هفته ای یک روز
_نتیجه گیری ۴۰ روز
کانال عمومی نیست
آیدی هر بار پس از ورود تغییر میکنه
پس از 24 ساعت ، بصورت اتومات درکانال عضو خواهید شد
 

آموزش حلقه زدن هولاهوپ توسط مرد حلقه ای جهان به لیلا رجبی